Home Ghidul colaboratorului

Ghidul colaboratorului

de Galaxia 42

Revista SFF Galaxia 42 este o revistă online. Genurile acoperite de revistă sunt science-fiction (cu toate subgenurile posibile) și fantasy. Suplimentar, abordăm uneori și subiecte din genul horror. De asemenea, în revistă se găsesc articole de popularizare a științei, știri și noutăți din genurile mai sus precizate, recenzii (cronici) de carte și film, eseuri, precum și materiale audio, video și foto.

Primim propuneri de materiale pentru următoarele rubrici:

  • Ficțiune: povestiri, traduceri, fragmente de roman, foileton, poezie, flash-fiction, fan-fiction;
  • Artă grafică: benzi desenate, imagini, grafică, filme;
  • Recenzii: recenzie de carte, cronică de film, cronică de jocuri;
  • Articole: editoriale, opinii, interviuri, știință, știri.

Nu acceptăm spre evaluare texte care nu se încadrează în aceste categorii.

Indiferent de rubrica aleasă, vă rugăm să ne trimiteți și o scurtă biografie cu o poză de profil. Puteți să ne trimiteți și linkuri către website-ul personal, pagina de Facebook, Youtube, Twitter sau alte platforme sociale.

Cum se trimit textele propuse spre publicare:

Textele se trimit doar pe mail, la adresa: redactia@galaxia42.ro, obligatoriu cu includerea în scris a următoarelor: (1) numele (sau pseudonimul) autorului, (2) titlul propus/ titlurile propuse spre publicare, (3) acordul de publicare (copiat – copy/paste – după modelul de mai jos), (4) precizarea că textul nu a mai fost publicat anterior electronic și nu este disponibil online, iar dacă a apărut pe hârtie, unde și când.

Obligatoriu, se adaugă ca atașamente: (1) textul/textele – dacă sunt mai multe, se poate face o arhivă cu toate, dar în cadrul ei fiecare text să fie în fișier diferit; (2) biografie literară, (3) fotografie.

Vă rugăm ca biografia să fie literară (publicări anterioare, premii, alte aspecte cu relevanță literară), cu cel mult 1-2 fraze despre aspecte non-literare pe care le considerați reprezentative ca persoană. Vă rugăm ca biografia să aibă o întindere rezonabilă (maxim 4-5 alineate) și să nu cuprindă citate din terți, aspecte politice, ideologice sau de altă natură irelevantă literar.

Model de Acord de publicare (copiați, completați titlu și autor, lipiți – paste – în mail): Îmi exprim acordul ca textul „Titlu” de (Autor) să fie publicat definitiv și permanent în revista Galaxia 42 (galaxia42.ro), în format electronic (online). Am luat la cunoștință și accept faptul că textul propus va fi: (1) evaluat de redacție pentru acceptare sau respingere, (2) corectat de redacție, conform regulilor ortografice obligatorii în limba română, fără solicitare de acord suplimentar, (3) modificat de autor față de versiunea inițială, conform propunerilor de editare/modificare (altele decât de corectură) înaintate de redacție și agreate de comun acord, (4) dacă este posibil, promovat de revistă prin parteneriate care să îi asigure preluarea (integral sau în fragment) și în alte publicații online. Am luat la cunoștință și sunt de acord cu faptul că, de la momentul acceptării spre publicare (în scris, de către redacție), textul nu va mai fi retras sau șters.

Notă: La „Titlu” treceți titlurile tuturor textelor propuse spre publicare și anexate la acel mail (dacă sunt mai multe e suficient un singur acord, cu toate titlurile), iar la (Autor) numele dumneavoastră sau pseudonimul literar sub care doriți să fie publicate.

Primim doar texte care nu sunt și nu au mai fost disponibile online, cu excepția celor solicitate în mod expres. Drepturile de autor rămân în totalitate autorilor, care pot republica ulterior textul oriunde altundeva, în orice format, fără a notifica revista. Totuși, Revista SFF Galaxia 42 are rugămintea ca, ulterior,  textele să nu fie publicate de autor în alte reviste sau bloguri, decât după un interval de timp de o lună.

Modalitate și termen de răspuns

Răspundem, de regulă, în 30-60 de zile (cu excepția perioadelor aglomerate excesiv), cu un mail de acceptare la publicare sau respingere. Dacă textul trebuie editat pe formă sau fond (excepție corectura gramaticală conform regulilor ortografice obligatorii în limba română), vă vom notifica asupra modificărilor propuse.

Condiții obligatorii de formatare a textelor propuse spre publicare

Verificați textele din punct de vedere ortografic, ortoepic și al semnelor de punctuație. În suitele office, fie cele comerciale, fie cele gratuite, există dicționare și autocorect pentru limba română. Verificați textul mai întâi acolo.

Textele se scriu obligatoriu cu diacritice. Limba română literară se scrie cu diacritice, astfel că textele fără diacritice vor fi respinse automat. Acceptăm scrierea cu î sau â, dar fiți constanți pe tot textul.

Fontul textului să fie Times New Roman de 12px.

Linia de dialog este lungă (En-Dash), nu cratimă. Se poate importa din Symbol. Folosiți ghilimelele românești:  la deschidere sunt poziționate jos („), la închidere sunt poziționate sus (”).

Despărțiți alineatele (paragrafele) cu enter simplu. Nu folosiți tabul sau spații fără număr pentru paragrafe.

Dacă inserați imagini în text, atașați și separat imaginea, nu doar în text. Dacă doriți să apară video, trimiteți-ne url-ul și nu embedul. La fel și pentru materialele audio. Materialele foto/audio/video trebuie să fie libere de copyright sau să dețineți dumneavoastră drepturile de autor.

Fișierul trimis poate fi txt, doc, docx, rtf sau odt. Nu acceptăm fișiere pdf sau imagini scanate.

Număr maxim de cuvinte
20.000
Drepturi și plată
Suntem un webzine gratuit. La acest moment, nu plătim autorii. Toate drepturile (copyright) sunt reținute de autori, care ulterior pot republica oriunde și oricând fără a notifica revista, dar acordul de publicare a unui text în G42 este permanent și definitiv (nu le vom retrage sau șterge la solicitare, ulterior acceptării la publicare).
GenuriScience fiction și fantasy. Nu publicăm horror, cu excepția textelor solicitate în mod expres pentru numere speciale.
LimbaRomână sau engleză

Spor la scris!


Submissions Guidelines

The Galaxy 42 F&SF Magazine is an online webzine, mostly covering the scifi and fantasy genres (literature and art),  but sometimes also including horror. Beside literature, we also publish science articles, F&SF news, books and films reviews, essays and audio, video and photo products.

We accept submissions for the following:

  • Fiction: short stories, translations, novel fragments, serials, poetry,  flash-fiction, fan-fiction;
  • Visual art: comics, illustrations, graphics, films;
  • Reviews for books, films, games;
  • Articles: editorials, opinions, interviews, science, news.

No matter what the submission is for, please also include a short biography and a profile picture. You can also send links for your personal website, Facebook page, Youtube, Twitter and other social networks.

How to format your texts

Please check your spelling and punctuation before sending your texts. Office and most of its free alternatives include autocorrect and dictionary options, so please use them first.

The font must be Times New Roman – 12px. Use quotation marks for dialogue. Separate the paragraphs by a simple Enter. Do not use Tab or countless Space(s) for that. When inserting images in a text, also send the image attached independently, next to the text itself. If you want to include a video or audio file, please send the url, not the  embed. These must be copyright free, unless you own the copyright.

Use the txt, doc, docx, rtf or odt formats for your submissions. We do not accept  pdf or scans. You can use this standard manuscript format as a model.

Send your submissions at: redactia@galaxia42.ro. Please include in your mail: your name, email address,  a short biography, story title, word count, genre and where it was published before (if it is a reprint).

The usual response time is 30 to 60 days. If the text needs correcting or changes, we will let you know. We also accept reprints, if the initial publication was in one of the known genre magazines (please mention when and where) and you (the author) own the full rights. The copyright belongs to the authors.

Word Limit:20.000 words
Pay Rate:We are a free-to-read non-professional webzine. We do not pay.  All copyrights are retained by the author, who afterwards can reprint whenever and wherever he/she wishes, but agreement to publishing in G42 is permanent (we will not delete the stories in Romanian later, on demand).
Genres:Science fiction and fantasy. No horror, unless requested by us or for special issues that will be announced.
Language:English or Romanian

We welcome submissions from writers of every race, religion, nationality, gender, and sexual orientation.

Good luck!