Home Ghidul colaboratorului

Ghidul colaboratorului

de Galaxia 42

Revista SFF Galaxia 42 este o revistă online. Preponderent, genurile acoperite de revistă sunt science-fiction (cu toate subgenurile posibile) și fantasy. Suplimentar, abordăm uneori și subiecte din genurile horror sau mystery & crime. De asemenea, în revistă se găsesc articole de popularizare a științei, știri și noutăți din genurile mai sus precizate, recenzii (cronici) de carte și film, eseuri, precum și materiale audio, video și foto.

Primim materiale pentru următoarele rubrici:

  • Ficțiune: povestiri, traduceri, fragmente de roman, foileton, poezie, flash-fiction, fan-fiction;
  • Artă grafică: benzi desenate, imagini, grafică, filme;
  • Recenzii: recenzie de carte, cronică de film, cronică de jocuri;
  • Articole: editoriale, opinii, interviuri, știință, știri;

Indiferent de rubrica aleasă, vă rugăm să ne trimiteți și o scurtă biografie cu o poză de profil. Puteți să ne trimiteți și linkuri către website-ul personal, pagina de Facebook, Youtube, Twitter sau alte platforme sociale.

Câteva indicații privind formatarea textelor

Verificați textele din punct de vedere ortografic, ortoepic și al semnelor de punctuație. În suitele office, fie cele comerciale, fie cele gratuite, există dicționare și autocorect pentru limba română. Verificați textul mai întâi acolo.

Nu folosiți fraze prea lungi, dacă nu sunt necesare. Evitați aglomerarea de adjective și adverbe, verificați corespondența și alternanța timpurilor verbale, precum și înlănțuirea logică a faptelor.

Textele să fie cu diacritice, este obligatoriu! Acceptăm scrierea cu î sau â, dar fiți constanți pe tot textul. Fontul textului să fie Times New Roman de 12px. Linia de dialog este lungă (En-Dash), nu cratimă. Se poate importa din Symbol. Despărțiți paragrafele cu enter simplu. Folosiți ghilimelele românești;  la deschidere sunt poziționate jos („), la închidere sunt poziționate sus(”). Nu folosiți tabul sau spații fără număr pentru paragrafe. Dacă înserați imagini în text, atașați și separat imaginea, nu doar în text. Dacă doriți să apară video, trimiteți-ne url-ul și nu embedul. La fel și pentru materialele audio.

Fișierul trimis poate fi txt, doc, docx, rtf sau odt. Nu ne trimiteți fișiere pdf sau imagini scanate.

Textele pot fi trimise la adresa: redactia@galaxia42.ro. Răspundem, de regulă, în 30-60 de zile (cu excepția perioadelor aglomerate excesiv). Dacă textul trebuie corectat sau modificat, vă vom notifica în prealabil. Primim doar texte originale. Drepturile de autor rămân în totalitate autorilor. Totuși, Revista SFF Galaxia 42 are rugămintea ca, ulterior,  textele să nu fie publicate în alte reviste sau bloguri decât după un interval de timp de o lună.

Număr maxim de cuvinte
20.000
Drepturi și plată
Suntem un webzine gratuit. La acest moment, nu plătim autorii. Toate drepturile (copyright) sunt reținute de autori, dar acordul de publicare a unui text în G42 este permanent (nu le vom șterge ulterior, la solicitare).
Genuri Science fiction și fantasy. Nu publicăm horror, cu excepția textelor solicitate în mod expres pentru numere speciale.
Limba Română sau engleză

Spor la scris!


Submissions Guidelines

The Galaxy 42 F&SF Magazine is an online webzine, mostly covering the scifi and fantasy genres (literature and art),  but sometimes also including horror and mystery & crime. Beside literature, we also publish science articles, F&SF news, books and films reviews, essays and audio, video and photo products.

We accept submissions for the following:

  • Fiction: short stories, translations, novel fragments, serials, poetry,  flash-fiction, fan-fiction;
  • Visual art: comics, illustrations, graphics, films;
  • Reviews for books, films, games;
  • Articles: editorials, opinions, interviews, science, news.

No matter what the submission is for, please also include a short biography and a profile picture. You can also send links for your personal website, Facebook page, Youtube, Twitter and other social networks.

How to format your texts

Please check your spelling and punctuation before sending your texts. Office and most of its free alternatives include autocorrect and dictionary options, so please use them first.

Do not use overlong phrases unless really necessary. Do not use excess adverbs and adjectives; check the verbal tenses and the logical flow of the plot.

The font must be Times New Roman – 12px. Use quotation marks for dialogue. Separate the paragraphs by a simple Enter. Do not use Tab or countless Space(s) for that. When inserting images in a text, also send the image attached independently, next to the text itself. If you want to include a video or audio file, please send the url, not the  embed.

Use the txt, doc, docx, rtf or odt formats for your submissions. We do not accept  pdf or scans. You can use this standard manuscript format as a model.

Send your submissions at: redactia@galaxia42.ro. Please include in your mail: your name, email address,  a short biography, story title, word count, genre and where it was published before (if it is a reprint).

The usual response time is 30 to 60 days. If the text needs correcting or changes, we will let you know. We also accept reprints, if the initial publication was in one of the known genre magazines (please mention when and where) and you (the author) own the full rights. The copyright belongs to the authors.

Word Limit: 20.000 words
Pay Rate: We are a free-to-read non-professional webzine. We do not pay.  All copyrights are retained by the author, but agreement to publishing in G42 is permanent (we will not delete stories later, on demand).
Genres: Science fiction and fantasy. No horror, unless requested by us or for special issues that will be announced.
Language: English or Romanian

We welcome submissions from writers of every race, religion, nationality, gender, and sexual orientation.

Good luck!