Home FicțiuneFragmente Casa corăbierului (fragment)